Polityka prywatności

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.artbidlive.com.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ArtBidLive.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej [43-300] przy ul. 11 Listopada 60 – 62, mail: artbidlive@artbidlive.com.

3. Mając na uwadze prawo do prywatności Użytkowników serwisu www.artbidlive.com oraz w trosce o bezpieczeństwo ich danych osobowych wprowadziliśmy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i zabezpieczenia techniczne, które mają zapobiec udostępnieniu tych danych osobom trzecim. Nadzorujemy ich należyte wykonywanie wypełniając równolegle zapisy obowiązującego prawa polskiego i wspólnotowego. Korzystanie z serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci internet.

4. Uzyskane dobrowolnie od Użytkowników dane, wynikające z funkcjonowania serwisu, gromadzone są i przechowywane na nośnikach pamięci. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania serwisem,

 • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku, gdy dodatkowo prowadzane są kampanie mailingowe.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa krajowego i wspólnotowego lub w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie zostaną przekazane, ani też sprzedane osobom trzecim.

7. Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia dostępu do danych, modyfikacji ich treści bądź usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania,

 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane,

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,

 • dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

9. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 • stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

 • wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

 • funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

 • własne” - zamieszczane przez Serwis;

 • zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis.

10. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

11. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.artbidlive.com.

S T R O N Y   T E  M O G Ą   P O S I A D A Ć   W Ł A S N E   P O L I T Y K I   D O T Y C Z Ą C E   P R Y W A T N O Ś C I,   Z   K T Ó R Y M I   Z A L E C A M Y   S I Ę   Z A P O Z N A Ć.

W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w zakładce: Kontakt i stopce naszej strony internetowej.

Przypisy:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Słownik pojęć:

 

 • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

 • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Rejestracja do aukcji

Przez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź rejestrację” akceptujesz regulamin aukcji.

Organizator aukcji w najkrótszym czasie określi Twój status.