2:
Jarosław Gewinner, Głębia, 2021
84
liczba osób oglądających
0
liczba osób obserwujących
0
liczba ofert
13.08.2022
1 autorska aukcja grafiki [ Liczba przedmiotów aukcyjnych: 3 ]
Gewinner Art
Wilkowice

rysunek tuszem
Głębia 100 x 70 cm
p.d. sygnatura i data: ‘J.Gewinner 21’

Moja praca nad grafiką pod tytułem „Głębia" trwała ponad cztery miesiące. Po zrealizowaniu cyklu rysunków o tematyce industrialnej, chciałem powrócić do dziedziny związanej z przyrodą i naturą. Moje podejście do życia jest dualistyczne, z jednej strony bliska jest mi tematyka ulotności egzystencji, bezkresu i nieprzewidywalności przyrody, a z drugiej strony jestem wrażliwy na piękno i niezwykłość świata, jaki nas otacza. Ta druga strona świata jest przyjazna, bajkowa, zachwyca i wzbudza radość. Możliwe, że nie byłbym artystą, gdyby nie ten wewnętrzny konflikt.
W pracy pod tytułem „Głębia" chciałem wyrazić mój podziw dla stworzeń zamieszkujących morskie głębiny. Pociąga mnie ich piękno, złożoność budowy i mnogość skomplikowanych zależności, jakimi się rządzą. Wystarczy choć na chwilę skupić swą uwagę na przyrodzie, obserwując nawet najpospolitszą roślinę, aby zachwyt nad jej budową zaparł dech w piersiach. Nieograniczona ilość kształtów, często zaskakujących lub szokujących, dostarcza mi niewyczerpanych źródeł twórczej inspiracji. Obcowanie z przyrodą i studiowanie jej piękna jest dla mnie przeżyciem nieomal mistycznym, skłaniając jednocześnie do refleksji się nad własnym istnieniem, jego przyczyną i celem.

  • data aukcji: 13.08.2022 18:00

  • organizator aukcji: Gewinner Art

  • kontakt: , tel. tel. 500 531 781

  • liczba przedmiotów aukcyjnych: 3

Wyrażenie przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie woli wysyłkowego doręczenia mu zakupionego obiektu jest
równoznaczne z upoważnieniem Gewinner Art do zlecenia osobie trzeciej w imieniu Nabywcy dostarczenia obiektu do
wybranego przez Nabywcę miejsca na terenie Europy. W sytuacji określonej w zd. 1 wysyłka odbywa się na koszt
i ryzyko Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest uregulować należność za wysyłkę w formie przedpłaty. Gewinner Art
dokonuje zlecenia wysyłki obiektu na zasadach i warunkach obowiązujących w danej chwili u działającej na rynku
polskim firmy kurierskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe i nie ponosi odpowiedzialności z
tego tytułu. Wysyłka obiektu następuje po przejściu prawa własności na nabywcę, nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od zapłaty całej ceny i dokonania przedpłaty za wysyłkę. Informację o kosztach wysyłki i konieczności
uiszczenia przedpłaty Gewinner Art wysyła na adres elektroniczny Nabywcy.
Estymacja: 7 500 - 12 000 PLN
Cena końcowa: Brak ofert
2
Nr przedmiotu
Moja oferta
Zadeklarowana kwota PLN
Najbliższe dostępne wartości
 
Waluta
PLN
Rejestracja do aukcji

Przez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź rejestrację” akceptujesz regulamin aukcji.

Organizator aukcji w najkrótszym czasie określi Twój status.