3:
Jarosław Gewinner, Drzewo wiedzy, 2022
170
liczba osób oglądających
0
liczba osób obserwujących
0
liczba ofert
13.08.2022
1 autorska aukcja grafiki [ Liczba przedmiotów aukcyjnych: 3 ]
Gewinner Art
Wilkowice

rysunek tuszem
100 x 70 cm
l.d. sygnatura i data: ‘J.Gewinner 2022’

Tworząc ten rysunek inspirowałem się biblijną historią o pierwszych ludziach, którzy musieli opuścić Eden gdyż złamali jedyny zakaz jaki Bóg im dał, a mianowicie zakaz jedzenia owoców z drzewa poznania. To dobrze wszystkim znana opowieść. Uciekając z Raju rzeczywiście posiedli wiedzę, której wcześniej nie mieli; była to jednak jedynie wiedza o grzechu. Żyjąc w dzisiejszym świecie, w którym, choć niewiele rzeczy jest utożsamianych z grzechem, to bardzo mocno odczuwamy nasze uwikłanie, słabości oraz lęki. Dotykają nas codziennie najróżniejsze problemy i troski. Symbolem tego uwikłania są w mojej pracy gałęzie, które przenikają szkielety budynków, niegdyś pięknych i wzniosłych, obecnie splądrowanych przez gmatwaninę kłączy. Abstrahując od religii, sądzę, że każdy człowiek czasami, albo nawet często, nie czuje się panem swojego życia, doświadcza zbyt wielu sprzecznych bodźców, obawia się przyszłości, tego co przyniesie kolejny dzień. Pociecha z tej grafiki płynie taka, że drzewo to przenikając przez nas, dezintegrując nas, jednocześnie oplata nas i mocno trzyma nie pozwalając nam się rozpaść. Daje nam siłę o wiele większą niż, ta która wypływa z nas samych.

  • data aukcji: 13.08.2022 18:00

  • organizator aukcji: Gewinner Art

  • kontakt: , tel. tel. 500 531 781

  • liczba przedmiotów aukcyjnych: 3

Wyrażenie przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie woli wysyłkowego doręczenia mu zakupionego obiektu jest
równoznaczne z upoważnieniem Gewinner Art do zlecenia osobie trzeciej w imieniu Nabywcy dostarczenia obiektu do
wybranego przez Nabywcę miejsca na terenie Europy. W sytuacji określonej w zd. 1 wysyłka odbywa się na koszt
i ryzyko Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest uregulować należność za wysyłkę w formie przedpłaty. Gewinner Art
dokonuje zlecenia wysyłki obiektu na zasadach i warunkach obowiązujących w danej chwili u działającej na rynku
polskim firmy kurierskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe i nie ponosi odpowiedzialności z
tego tytułu. Wysyłka obiektu następuje po przejściu prawa własności na nabywcę, nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od zapłaty całej ceny i dokonania przedpłaty za wysyłkę. Informację o kosztach wysyłki i konieczności
uiszczenia przedpłaty Gewinner Art wysyła na adres elektroniczny Nabywcy.
Estymacja: 7 500 - 12 000 PLN
Cena końcowa: Brak ofert
3
Nr przedmiotu
Moja oferta
Zadeklarowana kwota PLN
Najbliższe dostępne wartości
 
Waluta
PLN
Rejestracja do aukcji

Przez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź rejestrację” akceptujesz regulamin aukcji.

Organizator aukcji w najkrótszym czasie określi Twój status.