10:
Karolina Merta, Gdzieś w Italii, 2021
42
liczba osób oglądających
0
liczba osób obserwujących
0
liczba ofert
01.10.2022
Autorska Aukcja [ Liczba przedmiotów aukcyjnych: 13 ]
Karolina Merta
bielsko-biała

technika mieszana, papier
18,2 x 25 cm
30,5 x 43 cm wymiary karty
sygnatura na rewersie

  • data aukcji: 01.10.2022 18:00

  • organizator aukcji: Karolina Merta

  • kontakt: karolina.merta@gmail.com , tel. tel. 694495102

  • liczba przedmiotów aukcyjnych: 13

Wyrażenie przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie woli wysyłkowego doręczenia mu zakupionego obiektu jest
równoznaczne z upoważnieniem Aukcjonera do zlecenia osobie trzeciej w imieniu Nabywcy dostarczenia obiektu do
wybranego przez Nabywcę miejsca na terenie Europy. W sytuacji określonej w zd. 1 wysyłka odbywa się na koszt
i ryzyko Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest uregulować należność za wysyłkę w formie przedpłaty. Aukcjoner
dokonuje zlecenia wysyłki obiektu na zasadach i warunkach obowiązujących w danej chwili u działającej na rynku
polskim firmy kurierskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe i nie ponosi odpowiedzialności z
tego tytułu. Wysyłka obiektu następuje po przejściu prawa własności na nabywcę, nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od zapłaty całej ceny i dokonania przedpłaty za wysyłkę. Informację o kosztach wysyłki i konieczności
uiszczenia przedpłaty Aukcjoner wysyła na adres elektroniczny Nabywcy.
Estymacja: 200 - 300 PLN
Cena końcowa: Brak ofert
10
Nr przedmiotu
Moja oferta
Zadeklarowana kwota PLN
Najbliższe dostępne wartości
 
Waluta
PLN
Rejestracja do aukcji

Przez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź rejestrację” akceptujesz regulamin aukcji.

Organizator aukcji w najkrótszym czasie określi Twój status.